IR

Headquarter


41 Science Park Road #04-11

The Gemini, Singapore 117610

Contact Us


+65 6950 7700

Guangzhou


No. 6 Block E Unit 608, Tian He District, Guang Yuan Dong Road Bo Hui Street, Guangzhou, China


Tianjin


No. 3 Youyi Road, Blk 2F Friendship Building, Hexi District, Tianjin, China